Organisatie adviesbureau voor interim management

Mystery Calling: uw klantcontact onder de loep genomen

Mystery Calling is een bepaalde vorm van Quality Monitoring. In plaats van een opgenomen gesprek tussen medewerker en klant te monitoren, wordt een medewerker door één van de Quality medewerkers van Ytsma Consultancy BV (telefonisch) benaderd in de vorm van een mystery call. De medewerker denkt dus een daadwerkelijke klant aan de lijn te hebben. Op deze wijze kan een gesprek ook gestuurd worden en kunnen bepaalde wenselijke en niet-wenselijke cases voorgelegd worden aan de medewerker. De toegevoegde waarde van mystery calling is dat men heel gericht kan monitoren of een medewerker bijvoorbeeld binnen de kaders opereert of hoe hij of zij reageert op boze, klagende of anderszins 'uitdagende' klanten. Het is mogelijk om binnen het pakket van uw dienstverlening diverse gespreksonderwerpen aan te dragen waarop mystery calling als middel ingezet kan worden. Ook een combinatie van Quality Monitoring met opgenomen gesprekken en Mystery Calling is mogelijk. Wilt u meer weten? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

 

©2008 Ytsma consultancy : Straatweg 31 : 8535 WG Follega : T. 0514 - 56 92 92 : E. info@ytsmaconsultancy.nl