Organisatie adviesbureau voor interim management

Continue meten is continue weten

Om snel te kunnen inspringen op wat uw klant van u verlangt, is voortdurende monitoring van uw klantcontacten van essentieel belang. Daarnaast heeft u ook een beter beeld van reacties van uw klanten op bijvoorbeeld marketing en salesuitingen. U wilt continue geïnformeerd zijn over gespreksonderwerpen waardoor u uw klantcontactstrategie continue kunt aanpassen.

Ytsma Consultancy adviseert u graag over de ideale klantcontactmix van telefoon, e-mail en face-to-face (balie). U krijgt waardevolle informatie op individueel en  teamniveau. Op organisatieniveau kunnen wij u adviseren over kwaltiteit, processen en procedures. Tenslotte kunt u de individuele input gebruiken voor uw HRM-cyclus (beoordelingssystematiek) en ook uw teamleiders/coaches beoordelen op hun effectiviteit als coach.

Intern meten versus externe audit

Veel bedrijven hebben het meten van hun klantcontacten deels of geheel intern ingericht. Vaak worden senior medewerkers of teamleiders ingezet om deze monitoring voor hun rekening te nemen. Een nadeel hiervan is dat het voor teamleiders doorgaans moeilijk is om hun eigen medewerkers objectief te meten. Daarnaast beperkt de informatie zich veelal tot het eigen team, waardoor er minder snel verbanden kunnen worden gelegd tussen de verschillende teams.

 

©2008 Ytsma consultancy : Straatweg 31 : 8535 WG Follega : T. 0514 - 56 92 92 : E. info@ytsmaconsultancy.nl