Organisatie adviesbureau voor interim management

De boerderij in de 20ste eeuw

Hoewel de boerderij vrijwel geheel vernieuwd is, is de historische achtergrond van deze plek in de twintigste eeuw bekend. Inmiddels hebben we al volop bezoek gehad van (nakomelingen) van vroegere bewoners. Marten Bangma heeft hier bijna 70 jaar gewoond (van 1928 tot 1997) en zijn vrouw (1960-1997) 37 jaar.

Uit een boek van 1998 over Follega in de Twintigste Eeuw staat de volgende tekst over Straatweg 31.

"Deze stelpboerderij biedt rond 1900 onderdak aan Hielke Wierda en zijn vrouw. Het echtpaar heeft geen kinderen, maar onderhoudt wel vier weeskinderen. Een hiervan is Riemke Bremer, die trouwt met Jacobus v.d. Gaast. Hun eerste dochter Aaltje wordt in 1902 geboren. In 1910 komt de boerderij in bezit van Jan de Jong en Aukje Hanzes de Vries. Na verloop van tijd verhuizen zij naar Lemmer. Jelle Bangma en Elizabeth Kerkstra komen in 1921 op deze plek te wonen. Nu, ruim 70 jaar later, wordt de boerderij nog steeds door hun nakomelingen bewoond. Jelle en Elizabeth krijgen acht kinderen: Peke, Jan (overleden in 1948), Hinke, Marten, Jeltje, Piet, Sijbren (overleden in 1937) en Sijbren. Jelle overlijdt in 1960. Beppe Bangma blijft dan nog op de boerderij wonen, tot ook zij in 1981 komt te overlijden. Zoon Marten wordt na het overlijden van zijn vader boer op dit bedrijf. Hij trouwt in 1960 met Hendrikje Visser uit Mirns. Zij krijgen zeven kinderen: Maaike, Bettie, Jantje, Hendrika, Grietje, Jeltje en Jelle. De enige zoon Jelle helpt zijn vader op het bedrijf, waar in 1989 een ligboxenstal wordt bijgebouwd. In 1995 wordt Jelle boer op dit bedrijf. De ouders verhuizen in 1997 naar Wyckel.

Wat duidelijk wordt, is dat Straatweg 31 altijd een vruchtbare plek is geweest. Nu de agrarische bestemming veranderd is, hopen we met de nieuwe bedrijfsbestemming ook veel vruchtbare samenwerkingsverbanden aan te gaan. Over enige tijd zal het mogelijk zijn om gebruik te maken van de zakelijke ruimtes van de Ytsma State en kunt u zelf een kijkje nemen hoe oud en nieuw zijn verenigd in dit nieuwe ontwerp.

In mei 2008 wordt de boerderij aangekocht door Rob en Sacha Ytsma. In eerste instantie zou de boerderij wegens te veel achterstallig onderhoud niet behouden kunnen worden. Echter, de familie Ytsma stelt een ontwerpplan op dat er in ieder geval in heeft geresulteerd dat de bintenstructuur (het 'vierkant') en de voorgevel zijn behouden. Daarna wordt er rigourous verbouwd en herrijst in een klein jaar een geheel nieuw boerderij op nummer 31 van de Straatweg in Follega. Naast prive-bewoning zal deze nieuwe locatie ook worden ingezet voor zakelijke doeleinden, zoals trainingen, (management)sessies over visie en strategie en kleinschalige overnachtingsmogelijkheden. De gehele bovenverdieping leent zich uitstekend voor het letterlijk leegmaken van de 'bovenkamer'. Met uitzicht over de weilanden en het Tjeukemeer kan hier vrij worden gedacht en adem gehaald. Ook beschikt de boerderij over een mooie coachingruimte in de voormalige opkamers, waar meer individuele, persoonlijke begeleiding plaatsvindt. Tenslotte is er in het 'oude' gedeelte nog een authentieke kelder die omgetoverd is tot bedrijfskantine.


©2008 Ytsma consultancy : Straatweg 31 : 8535 WG Follega : T. 0514 - 56 92 92 : E. info@ytsmaconsultancy.nl