Organisatie adviesbureau voor interim management

Werkwijze

Van het kennismakingsgesprek tot en met de evaluatie van de opdracht staan vertrouwelijkheid en resultaatgerichtheid voorop. In dit hele proces zetten wij de volgende stappen:

Intake

  • Beschrijven problematiek van de organisatie
  • Bepalen van de prioriteiten
  • Vaststellen taakopdracht en de voorwaarden
  • Voordragen van de interim-manager, aan de hand van een intakeprofiel

Werkproces

  • Kennismaken met de organisatie
  • Analyseren van relevante processen
  • Prioriteiten geven aan het probleemgebied
  • Ontwerpen Plan van Aanpak

Eindrapportage

Vastleggen van feitelijkheden, inclusief adviezen, over de wijze waarop de bereikte resultaten het beste kunnen worden verankerd in de organisatie.

Evaluatie

Vaststellen hoe één en ander zich ontwikkeld, gerelateerd aan de bevindingen in de rapportage. Dit gesprek vindt standaard plaats, drie maanden na beëindiging van de opdracht

 

©2008 Ytsma consultancy : Straatweg 31 : 8535 WG Follega : T. 0514 - 56 92 92 : E. info@ytsmaconsultancy.nl