Organisatie adviesbureau voor interim management

Crisismanagement

Crisis: een moment van waarheid

U constateert dat de gekozen strategie niet werkt, dat belangrijke sleutelspelers plots zijn vertrokken, dat efficiencyslagen niet het gewenste resultaat opleveren of wellicht is er een andere oorzaak waardoor u uw doel(en) niet behaalt. Het crisis management van Ytsma Consultancy BV is er op gericht om de bestaande siuatie te stabiliseren en het herstel in te zetten om zo rust in de organisatie te brengen. Daarnaast kan een frisse blik van buiten u meer inzicht geven in de interne organisatie en dragen wij praktische oplossingen aan die mogelijk niet eerder de revue hebben gepasseerd.

Kortom: samen met de consultants van Ytsma Consultancy krijgt u weer grip op de zaak en zetten we een nieuwe, andere koers in! Wij hebben al vele bedrijven door een tijdelijke periode van zwaar weer geloodst. Om privacyredenen noemen wij deze bedrijven niet bij naam. Meestal verbinden wij ons voor langere tijd aan het bedrijf dat onze aandacht behoeft. Wij gaan dus een lange termijnrelatie aan, omdat persoonlijke betrokkenheid één van onze drijfveren is.

Crisis: komt het voort uit het (oud)Griekse werkwoord κρινομαι (krinomai) met de betekenissen scheiden, schiften, onderscheiden, beslissen, beslechten, richten en oordelen. Zo bezien, is een crisis een 'moment van de waarheid', waarop een beslissing moet worden genomen die van grote invloed is op de toekomst.

Neem vrijblijvend contact met ons op: info@ytsma-consultancy.nl 

©2008 Ytsma consultancy : Straatweg 31 : 8535 WG Follega : T. 0514 - 56 92 92 : E. info@ytsmaconsultancy.nl